Cocoa Horizons

Kwaliteit herken je aan smaak en uiterlijk. Tópkwaliteit begint echter bij een duurzame basis: eerlijke cacaobonen. Met de chocolade van Callebaut en Cacao Barry kiest ‘njoy Chocolate voor unieke smaken én steunt de cacaoboeren in Afrika via de Cocoa Horizons Foundation. Hiermee dragen wij direct bij aan betere opleidingen voor cacaoboeren, kinderbescherming, onderwijs, gelijke kansen voor vrouwen en verschillende gezondheidsinitiatieven.

De basis van ontwikkeling is ONDERWIJS. Cocoa Horizons helpt bij het opleiden van cacaoboeren, zodat zij duurzaam kunnen telen, hogere opbrengsten realiseren en zo een beter bestaan voor hun familie kunnen opbouwen. De stichting faciliteert daarnaast scholen en stimuleert ouders hun kinderen naar school te laten gaan.

Veel dorpen hebben amper toegang tot schoon WATER EN GEZONDHEIDS­ZORG. Op het platteland zijn deze basis­behoeften vaak moeilijk te realiseren. Cocoa Horizons werkt samen met de boerengemeenschappen om dit te verbeteren, inclusief mogelijkheden voor zorgverzekeringen, vaccinaties en gratis medische controles.

Ook de POSITIE VAN VROUWEN heeft grote prioriteit. Cocoa Horizons betrekt hen actief bij opleidingen, administratieve werkzaamheden en bij de ontwikkeling van de agrarische bedrijven. Zo krijgen vrouwen kansen om zelfstandig een inkomen te genereren.

Cocoa Horizons neemt verschillende maatregelen om voorgoed af te rekenen met KINDERARBEID in de cacaoketen. Samen met de boerengemeenschappen en de overheid stimuleren zij de aanwe­zig­heid van kinderen op school. Ook wordt er samengewerkt om het bewustzijn van kinderarbeid aan te scherpen.

Pin It on Pinterest

Share This